Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost www.Ganella.cz je zapsána na fyzickou osobu Petr Švec, se sídlem Jílovská 420/33, Praha 4, 142 00, IČ: 75273004, DIČ: CZ7408120379 (dále jen "ganella") si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které Ganella poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:
• jméno a příjmení
• dodací adresa, případně dále adresa fakturační
• název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ
• telefonní číslo a kontaktní e-mail


Ganella využívá bankovních služeb třetích stran pro typy plateb.
Ganella neuchovává citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Ganella.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 5. těchto Zásad: Jak lze zajisti editaci nebo výmaz osobních údajů?)

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti People For Net. a.s.

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Ganella se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb Ganella poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Ganella údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

4. Jak používáme "cookies"?

"Cookies" jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek Ganella. Pokud je webová stránka navštívena znovu, "cookies" povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. Ganella neukládá v "cookies" žádné osobní údaje. Data ukládané v "cookies" jsou využity výhradně za účelem fungování služeb Ganella.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí "cookies" na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním "cookies" ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které Vám mohou pomoci při konfiguraci "cookies" v nejčastěji používaných prohlížečích:
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera


Návštěvník může ukládání "cookies" souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky Ganella v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory "cookies".

5. Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?


Pokud chce zákazník Ganella konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na veronika@ganella.cz. Zákazník může být ze strany Ganella vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

6. Zasílání obchodních sdělení

Ganella shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem jejich výrobků nebo služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a Ganella je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

Ganella je povinna poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro zákazníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb Ganella se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na https://www.ganella.cz/obchodni-podminky/.

8. Závěrečná ustanovení

Ganella si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.ganella.cz

Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kontaktní údaje Ganella ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 606752311, veronika@ganella.cz

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.

Kontakt

Veronika Švecová
Hlavní 179
Želivec
251 68

tel.: 606752311
e-mail: veronika@ganella.cz

Instagram Facebook
v košíku nemáte žádné zboží Ganella.cz
TOPlist
ShopRoku 2018 ShopRoku 2017 ShopRoku 2016 ShopRoku 2013

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.